ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE

 Premieră la „Ovidius”: Centrul Internaţional de cercetări farmaceutice şi educaţie medicală ACRONIM (PHAMED)

Prin hotarârea Consiliului Facultăţii de Farmacie din 23.07.2012, avizată în ședința de HCA 704 din 24.07.2012 şi validată de Senatul Universităţii „Ovidius” din Constanța, s-a produs înfiinţarea Centrului internaţional de cercetare intitulat „International Center of Pharmaceutical and Medical Education and Research”- „Centrul internaţional de cercetări farmaceutice şi educaţie medicală – acronim PHAMED”, în cadrul Facultăţii de Farmacie în colaborare cu B.EN.A. – BALKAN ENVIRONMENTAL ASSOCIATION – Asociaţia Balcanică de Mediu.

Centrul are următorul comitet de conducere: preşedinte – prof.univ.dr. Rodica SÎRBU (decanul Facultăţii de Farmacie); vice- preşedinte – pof.univ.dr. Gabriela STANCIU  (prorector pe probleme de educaţie); trei membri – prof.univ.dr. Constanţa SAVA (prodecanul  Facultăţii de Farmacie), prof.univ.dr. Nicolae CEAMITRU (decanul Facultăţii de Medicină), conf.univ.dr. Ticuţa NEGREANU-PÎRJOL (responsabilul Facultăţii de Farmacie în Departamentul de Relaţii Internaţionale U.O.C). Centrul are un număr de 35 membri fondatori, care sunt şi membri B.EN.A.

Misiunea Centrului PHAMED este de a derula studii şi programe de cercetare în domeniul ştiințelor farmaceutice şi al educaţiei medicale, de a oferi consultanţă de specialitate, de a desfăşura programe de perfecţionare adresate specialiştilor în domeniu şi de a contribui la formarea continuă de tineri specialişti.

Totodată, printre obiectivele Centrului se numără: promovarea la nivel internaţional a cercetărilor în domeniul farmaceutic şi al educaţiei medicale; promovarea aplicaţiilor pentru proiecte europene şi internaţionale şi a colaborărilor de cercetare ştiinţifică în aceste domenii; promovarea participării stafului academic PHAMED la conferinţe şi simpozioane internaţionale, cu posibilitatea publicării în jurnalul JEPE – Journal of Environmental Protection and Ecology (indexed and abstracted in the Science Citation Index Expanded (SciSearch) and Journal Citation Reports/Science edition, Thomson Scientific, and in Elsevier Bibliographic Databases Geobase and EMBiology), Ulrich Database, Chemical Abstracts and Referativnii jurnal „Khimiya”); promovarea schimbului de profesori din cadrul Facultăţilor de Farmacie şi Medicină la nivelul diferitelor Universităţi, membre B.EN.A.; organizarea şi co-organizarea de workshopuri, conferinţe și simpozioane la nivel naţional şi internaţional; desfăşurarea activităţilor ca o unitate de Cercetare şi Educaţie Farmaceutică şi Medicală  în cadrul B.EN.A. Network la scară regională în Balcani şi  Pan-Europeană.

Astfel, prin acest Centru, Universitatea „Ovidius” capătă o nouă vizibilitate la nivel internaţional, membrii au posibilitatea de a publica în revista JEPE, cotată ISI, se vor promova aplicaţiile pentru proiecte europene şi internaționale  şi pentru colaborări de cercetare în domeniul medico-farmaceutic. Parte a familiei B.EN.A, prin toate demersurile, se oferă posibilitatea comunității academice românești de a influenţa luarea deciziilor pe probleme de protecţia mediului şi sănătăţii.

 

Prof.univ.dr. Rodica Sîrbu,

Decanul Facultății de Farmacie

(articol apărut în nr.10 al Revistei Ovidianum, serie nouă)