Simularea examenului de admitere 2019 la Facultatea de Farmacie, program de studii Farmacie

REZULTATE SIMULARE ADMITERE MAI 2019


Simularea examenului de admitere la Facultatea de Farmacie, program de studii Farmacie, se va desfăşura conform următorului program:


- Perioada de înscriere: 06-10.05.2019, în intervalul orar 9.00 – 16.00
- Proba scrisă se va desfăşura în data de 11.05.2019, ora 9.00


Informaţii importante:
- Taxa de înscriere: 100 lei.
- Taxa se poate achita la casieriile universităţii sau în contul bancar precizat
pe site-ul universităţii, la secţiunea Admitere
- Documente pentru înscriere: cerere tip, chitanţa doveditoare achitării taxei,
act de identitate
- Inscrierea se face la secretariatul Facultăţii de Farmacie (Campus, Corp C,
Str. Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu, nr. 6) sau cu trimiterea
documentelor scanate la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Intrarea candidaţilor în sala se va face începând cu ora 8.30

 

Cerere de inscriere