Calendar Admitere

Calendar Admitere 2018
Program înscrieri:
Luni - Vineri 9.00-17.00
 
Locație înscrieri:
Strada: Cpt. Aviator Al. Serbanescu, nr. 6 (intrarea se face prin Str. Jadului)
Clădire: CAMPUS, CORP C
Etaj: Parter
Sală: REZIDENȚI (lângă secretariat)
 
Sesiunea de admitere iulie 2018:
     Studii universitare de licență candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), pentru programele de studii Farmacie și Asistență de Farmacie:

Activitati

Data

Înscriere

10.07.2018-20.07.2018

Afișare liste cu repartiția candidaților în săli

23.07.2018

Desfășurare Probe concurs admitere

24.07.2018

Afișare liste provizorii

In 24 de ore de la finalizarea probei

Contestații

In 24 de ore de la afisarea listei provizorii

Afișare liste definitive

26.07.2018

Înmatriculări

   In 48 de ore de la afisarea fiecarei liste definitive

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

31.07.2018

 

Sesiunea de admitere septembrie 2018:
 
 Studii universitare de licență candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), pentru programele de studii Farmacie și Asistență de Farmacie:

Activitati

Data

Înscriere

5.09.2018-7.09.2018

Afișare liste cu repartiția candidaților în săli

10.09.2018

Desfășurare Probe concurs admitere

12.09.2018

Afișare liste provizorii

12.09.2018

Contestații

13.09.2018

Afișare liste definitive

13.09.2018

Înmatriculări

13.09.2018-15.09.2018

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

15.09.2018

 

Sesiunea de admitere iulie 2018:
 
 Studii universitare de licență - candidaţii cetăţeni străini din statele terţe UE care candidează la admiterea la programul de studii de licenţă în regim de cont propriu valutar (CPV),program de studiu Farmacie

Activitati

Data

Înscriere

10.07.2018-20.07.2018

Afișare liste definitive

24.07.2018

Înmatriculări

25.07.2018-27.07.2018

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

28.07.2018

 

Sesiunea de admitere septembrie 2017:
 
 Studii universitare de licență - candidaţii cetăţeni străini din statele terţe UE care candidează la admiterea la programul de studii de licenţă în regim de cont propriu valutar (CPV), program de studiu Farmacie

Activitati

Data

Înscriere

5.09.2018-7.09.2018

Afișare liste definitive

10.09.2018

Înmatriculări

10.09.2018-15.09.2018

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

15.09.2018