Calendar Admitere

Program înscrieri:
Luni - Vineri 9.00-17.00
 
Locație înscrieri:
Strada: Cpt. Aviator Al. Serbanescu, nr. 6 (intrarea se face prin Str. Jadului)
Clădire: CAMPUS, CORP C
Etaj: Parter
Sală: REZIDENȚI (lângă secretariat)
 

SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2019

Studii universitare de licență candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), pentru programele de studii Farmacie și Asistență de Farmacie:

Activitati

Data

Înscriere

11.07.2019-23.07.2019

Afișare liste cu repartiția candidaților în săli

24.07.2019

Desfășurare Probe concurs admitere

25.07.2019

Afișare liste provizorii

26.07.2019

Contestații

29.07.2019

Afișare liste definitive

29.07.2019

Înmatriculări

   In 24 de ore de la afisarea fiecarei liste definitive

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

31.07.2019

 

SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2019

Studii universitare de licență candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), pentru programele de studii Farmacie și Asistență de Farmacie:

Activitati

Data

Înscriere

5.09.2019-7.09.2019

Afișare liste cu repartiția candidaților în săli

7.09.2019

Desfășurare Probe concurs admitere

9.09.2019

Afișare liste provizorii

9.09.2019

Contestații

10.09.2019

Afișare liste definitive

11.09.2019

Înmatriculări

11.09.2018-12.09.2018

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

13.09.2019

 

SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2019

  Studii universitare de licență - candidaţii cetăţeni străini din statele terţe UE care candidează la admiterea la programul de studii de licenţă în regim de cont propriu valutar (CPV), program de studii Farmacie

Activitati

Data

Înscriere

11.07.2019-23.07.2019

Afișare liste definitive

29.07.2019

Înmatriculări

29.07.2019-31.07.2019

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

31.07.2019

 

SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2019

Studii universitare de licență - candidaţii cetăţeni străini din statele terţe UE care candidează la admiterea la programul de studii de licenţă în regim de cont propriu valutar (CPV), program de studii Farmacie

Activitati

Data

Înscriere

5.09.2019-7.09.2019

Afișare liste definitive

11.09.2019

Înmatriculări

11.09.2019-12.09.2019

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

13.09.2019