Calendar Admitere

Calendar Admitere 2017

 

Sesiunea de admitere iulie 2017:

 

Studii universitare de licență candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), pentru programele de studii Farmacie și Asistență de Farmacie:

Activitati

Data

Înscriere

14.07.2017-22.07.2017

Afișare liste cu repartiția candidaților în săli

23.07.2017

Desfășurare Probe concurs admitere

25.07.2017

Afișare liste provizorii

26.07.2017

Contestații

27.07.2017

Afișare liste definitive

27.07.2017

Înmatriculări

28.07.2017-29.07.2017

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

31.07.2017

 

Sesiunea de admitere septembrie 2017:

 

Studii universitare de licență candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), pentru programele de studii Farmacie și Asistență de Farmacie:

Activitati

Data

Înscriere

6.09.2017-10.09.2017

Afișare liste cu repartiția candidaților în săli

11.09.2017

Desfășurare Probe concurs admitere

12.09.2017

Afișare liste provizorii

13.09.2017

Contestații

14.09.2017

Afișare liste definitive

15.09.2017

Înmatriculări

16.09.2017-18.09.2017

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

20.09.2017

 

Sesiunea de admitere iulie 2017:

 

Studii universitare de licență candidaţii cetăţeni străini din statele terţe UE care candidează la admiterea la programul de studii de licenţă în regim de cont propriu valutar (CPV),program de studiu Farmacie

Activitati

Data

Înscriere

18.07.2017-21.07.2017

Afișare liste definitive

24.07.2017

Înmatriculări

25.07.2017-27.07.2017

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

28.07.2017

 

Sesiunea de admitere septembrie 2017:

 

Studii universitare de licență candidaţii cetăţeni străini din statele terţe UE care candidează la admiterea la programul de studii de licenţă în regim de cont propriu valutar (CPV), program de studiu Farmacie

Activitati

Data

Înscriere

19.09.2017-21.09.2017

Afișare liste definitive

22.09.2017

Înmatriculări

25.09.2017-26.09.2017

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

26.09.2017