Programe studii de licenta

DISCIPLINE OPȚIONALE - ANUL UNIVERSITAR 2024-2025

FORMAȚIUNI DE STUDII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

DISCIPLINE OPȚIONALE - ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

FIȘELE DISCIPLINELOR DIN PLANURILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2023-2024

Domeniul de licenţă: Sănătate

Programul de studiu: Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic

- Durata studiilor: 3 ani

- Statutul profesional: Cosmetolog licenţiat

- Numărul total de credite: 180

- Forma de învăţământ: Zi, cu frecvenţă

 

Ocupații care pot fi practicate pe piața muncii 
COR ISCO-08
226905 – Asistent medical (studii superioare)
 

Competenţe profesionale:

 • Dobândirea cunoştinţelor privind parcursul produselor cosmetice și dermatocosmetice, de la preparare și condiționare, analiza și controlul calității, până la depozitarea, conservarea, distribuția și comercializarea lor.
 • Identificarea și stabilirea nevoilor de îngrijire a pielii, realizarea și aplicarea unui plan de îngrijire, aplicarea unui plan terapeutic.
 • Utilizarea de tehnici și proceduri în domeniul cosmeticii, dermato-cosmeticii și esteticii.
 • Aplicarea politicilor de management și marketing în domeniul cosmeticii, dermato-cosmeticii și esteticii.
 • Consiliere în domeniul dermoterapiei estetice.

Competenţe transversale:

 • Identificarea, ȋmbinarea şi utilizarea cumulativă a informaţiilor, conceptelor, principiilor şi a legilor descriptive din domeniul dermatocosmeticii cu cele provenite din domeniile înrudite.
 • Stabilirea rolurilor şi a responsabilităţilor în cadrul echipei de lucru pentru efectuarea experimentelor programate în vederea optimizării şi eficientizării timpilor de lucru. 
 • Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare interumană, recunoaşterea şi respectul diversităţii şi multiculturalităţii
 • Utilizarea eficientă a surselor informaționale, științifice și de specialitate, pentru a crea premisele de progres în carieră şi de adaptare a propriilor competenţe profesionale şi manageriale la dinamica contextului social și economic.

 

 

 

Domeniul de licenţă: Sănătate

Programul de studiu Farmacie (reglementată sectorial în cadrul U. E.)

- Durata studiilor: 5 ani

- Statutul profesional: Farmacist

- Numărul total de credite: 300

- Forma de învăţământ: Zi, cu frecvenţă

Planul de învățământ al promoției 2023-2028

Planul de învățământ al promoției 2022-2027 

Planul de învățământ al promoției 2021-2026 

Planul de învățământ Farmacie pentru anul universitar 2022-2023

Fișele disciplinelor din planul de învățământ 2022-2023

DISCIPLINE OPȚIONALE - AN UNIVERSITAR 2023-2024

 

Planul de învățământ pentru anul universitar 2021-2022

Fișele disciplinelor din planul de învățământ 2021-2022

Planul de învățământ pentru anul universitar 2020-2021

Fișele disciplinelor din planul de învatământ 2020-2021

Planul de învățământ al promoției 2020-2025

Planul de învățământ al promoției 2019-2024

Planul de învățământ pentru anul universitar 2019-2020

Fișele disciplinelor din planul de învatământ 2019-2020

Planul de învățământ pentru anul universitar 2018-2019

Fișele disciplinelor din planul de învățământ 2018-2019

Planul de învățământ al promoției 2018-2023

Planul de învățământ al promoției 2017-2022

Planul de învățământ pentru anul universitar 2017-2018

Fișele disciplinelor din planul de învățământ 2017-2018

Planul de învățământ al promoției 2016-2021

Planul de învățământ pentru anul universitar 2016-2017

Fișele disciplinelor din planul de învățământ 2016-2017

Planul de învățământ 2015 - 2016 - RO

Planul de învățământ 2014 - 2015 - RO

Planul de învățământ 2013 - 2014 - RO

Planul de învățământ 2012 - 2013 - RO / EN

Ocupaţii posibile conform COR: Farmacist - 226201, Farmacist rezident - 226202; Farmacist de specialitate - 226203; Farmacist șef secție, laborator - 134205; Farmacist diriginte - 134206; Farmacist director - 112009; Farmacist director adjunct - 112010; Manager farmacii - 132449

Competenţe profesionale:

 • Proiectarea, formularea, prepararea şi condiţionarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor şi a altor produse pentru sănătate
 • Depozitarea, conservarea, distribuţia medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor şi a altor produse pentru sănătate
 • Eliberarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor şi a altor produse pentru sănătate
 • Analiza şi controlul substanţelor, medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor şi a altor produse pentru sănătate, analiza în laboratoare de biochimie, toxicologie, igiena mediului şi alimentelor
 • Managementul, marketingul şi administraţia în domeniul sănătăţii
 • Consultanţa şi expertiza în domeniul medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor şi a altor produse pentru sănătate

Competenţe transversale:

 • Identificarea obiectivelor de realizat, resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare şi riscurilor aferente
 • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
 • Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

 

 

 

 

Domeniul de licenţă: Sănătate

Programul de studiu Asistenţă de Farmacie (reglementată general în cadrul U.E.)

- Durata studiilor: 3 ani

- Statutul profesional: Tehnician de farmacie licenţiat

- Numărul total de credite: 180

- Forma de învăţământ: Zi, cu frecvenţă

Planul de învățământ pentru anul universitar 2023-2024

Planul de învățământ al promoției 2022-2025

Planul de învățământ al promoției 2021-2024

Planul de învățământ Asistență de Farmacie pentru anul universitar 2022-2023

Fișele disciplinelor din planul de învățământ 2022-2023

Planul de învățământ pentru anul universitar 2021-2022

Fișele disciplinelor din planul de învățământ 2021-2022

Planul de învățământ pentru anul universitar 2020-2021

Fișele disciplinelor din planul de învatământ 2020-2021

Planul de învățământ al promoției 2020-2023

Planul de învățământ pentru anul universitar 2019-2020

Fișele disciplinelor din planul de învatământ 2019-2020

Planul de învățământ al promoției 2019-2022

Planul de învățământ pentru anul universitar 2018-2019

Fișele disciplinelor din planul de învățământ 2018-2019

Planul de învățământ al promoției 2018-2021

Planul de învățământ al promoției 2017-2020

Planul de învățământ pentru anul universitar 2017-2018

Planul de învățământ al promoției 2016-2019

Planul de învățământ pentru anul universitar 2016-2017

Planul de învățământ 2015 - 2016 - RO

Planul de învățământ 2014 - 2015 - RO

Planul de învățământ 2013 - 2014 - RO

Planul de învățământ 2012 - 2013 - RO / EN

Ocupaţii posibile conform COR:Asistent de farmacie licenţiat - 226204; sef compartiment -121919; conducator firma mica-patron (girant) in afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale - 122108

Competenţe profesionale

·         Depozitarea, conservarea şi eliberarea medicamentelor OTC, suplimentelor alimentare, cosmeticelor şi altor produse pentru sănătate în unităţi farmaceutice

·         Participarea, sub directa supraveghere a farmacistului, la elaborarea diverselor forme farmaceutice magistrale, oficinale şi industriale

·         Consilierea pacienţilor privind utilizarea medicamentelor OTC, suplimentelor alimentare, cosmeticelor şi altor produse pentru sănătate

·         Desfăşurarea de activităţi de educaţie pentru sănătate

·         Înfiinţarea, organizarea şi autoevalurea activităţii în drogherie

·         Participarea, sub directa supraveghere a farmacistului, la analiza medicamentelor în laboratoarele de profil

Competenţe transversale

·         Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente

·         Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul

·         Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internatională

Planul de învățământ pentru anul universitar 2018-2019