Istoric

Facultatea de Farmacie din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa, prima facultate de farmacie de pe teritoriul dobrogean.

     Înfiinţată în 1990 în cadrul Facultăţii de Medicină, funcţionează ca facultate independentă din anul 2007, conform H.G. nr. 676 din 28.06.2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 481/18.07.2007.

    Facultatea de Farmacie cu cele două specializări (Farmacie şi Asistenţă de Farmacie) a devenit cunoscută şi recunoscută în ţara şi în străinătate. Specializarea Asistenţă de Farmacie a fost acreditată de comisia de specialitate A.R.A.C.I.S. cu Grad de Încredere Ridicat în anul 2008, iar specializarea Farmacie a fost acreditată în anul 2009, tot cu Grad de Încredere Ridicat.

     Având în vedere cererea ridicată de specialişti în domeniul farmaceutic de pe piaţa muncii, se oferă o bună perspectivă pentru absolvenţii programelor de studii de încadrare în domeniul calificării. Realizarea misiunii şi obiectivelor propuse este asigurată de cei mai buni specialişti în domeniu, dar şi de baza materială de cercetare experimentală existentă în laboratoarele didactice şi de cercetare reprezentative ale Facultăţii de Farmacie şi ale Universităţii „Ovidius” din Constanţa.

     Recunoaşterea Diplomelor de Licenţă obţinute de studenţii din ţările U.E. la Facultatea de Farmacie este rezultatul aplicării legislaţiei române şi europene pe direcţiile de bază privind Planul de Învăţământ, Programele Analitice şi asigurarea cu cadre didactice de specialitate. Numărul cadrelor didactice la Facultatea de Farmacie este în prezent de 34 de titulari care își desfășoară activitatea în cadrul a două Departamente de Științe Farmaceutice, iar numărul studenţilor este de peste 1.000.

     Întreaga activitatea academică în facultate se desfăşoară în conformitate cu Codul de etică universitară, document care reglementează normele de conduită profesională şi socială printr-un ansamblu de standarde morale generale, responsabilităţi şi reguli care privesc activitatea desfăşurată de membrii comunităţii academice ai Universităţi „Ovidius” din Constanţa, adoptat de Senatul Universităţii.