Criterii de admitere

ADMITERE 2024

CRITERII DE ADMITERE

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2024– 2025

 

PROGRAMUL DE STUDII FARMACIE

 

1.1.Concursul de Admitere la Programul de studii Farmacie - durata studiilor – 5 ani, număr ECST – 300, constă într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor pentru candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE).

Forma de examinareeste probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, cu 100 întrebări: 50 întrebări proba de Biologie (clasa a Xl-a)  (Anatomia şi Fiziologia Omului) şi 50 întrebări proba de Chimie (clasele a X-a şi a Xl-a) (Chimie Organică).

Baza publică de date pentru admitere, formată din teste grilă tip complement multiplu, este formulată din conţinutul manualelor alternative de Biologie clasa a Xl-a (Anatomia şi Fiziologia Omului) şi Chimie clasele a X-a şi a Xl-a (Chimie Organică), valabile pentru promoţia de absolvenţi de liceu 2023, va fi postată pe pagina web a Facultăţii de Farmacie cu 6 luni înainte de data concursului de admitere.

(1)    Ierarhizareacandidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute, în limita locurilor disponibile.

(2)Departajareacandidaţilor se face astfel:

a)       Criteriul 1: media obţinută la examenul de Bacalaureat (sau echivalent);

b)      Criteriul 2: media obţinută la examenul de Bacalaureat la Limba şi literatura română, pentru candidaţii din România, respectiv, calificativul din Certificatul de Competenţă lingvistică, limba română, pentru candidaţii din UE.

 

1.2.Concursul de Admitere la Programul de studii Farmacie - durata studiilor – 5 ani, număr ECST – 300, pentru candidaţii cetăţeni străini din statele terţe UE care candidează la admiterea la programul de studii universitare de licenţă în regim de cont propriu valutar (CPV),constă înanaliza dosarelor de concurs;

Admiterea candidaților pe cont propriu valutar se va face pe baza următoarelor criterii de ierarhizare a candidaţilor:

Numele candidatului:

 

Ţara de origine:

 

Ţara în care a susţinut Bacalaureatul:

 

Nr.

Criteriul de ierarhizare

Punctaj

Evaluare Comisie admitere

1

Bacalaureat Internaţional (IB) promovat sau General Certificate of Education (GCE) cu nivel A sau O

40 puncte

 

2

Media notelor de la bacalaureat:

-minimum 60% din nota maximă a sistemului de notare din ţara de origine – condiţie minimă eliminatorie

Sub această limită, candidatul nu se poate înscrie la concurs

condiţie minimă

elimina-torie

 

- media la bacalaureat cuprinsă între 60 şi 69%

5 puncte

 

- media la bacalaureat cuprinsă între 70 şi 79%

10 puncte

 

- media la bacalaureat cuprinsă între 80 şi 89 %

15 puncte

 

- media la bacalaureat cuprinsă între 90 şi 100%

20 puncte

 

3

Susţinerea la examenul de bacalaureat a probelor Biologie/ Chimie/ Fizică/ Matematică

10 puncte pentru fiecare probă

 

PUNCTAJ MAXIM

100 puncte

 

 

 

(1)   Ierarhizareacandidaţilor pe cont propriu valutar se va face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, în limita locurilor disponibile.

(2)   Departajareacandidaţilor cu medii egale, se face astfel:

a.       Punctajul cel mai mare obţinut la examenul de Bacalaureat (conf. Criteriului 2 din Metodologia FF);

b.      Suma cea mai mare a punctajului obţinutla susţinerea probelor Biologie/Chimie/Fizică/ Matematică la examenul de Bacalaureat (conf. Criteriului 3 din Metodologia FF).

 

PROGRAMUL DE STUDII COSMETICĂ MEDICALĂ ŞI TEHNOLOGIA PRODUSULUI COSMETIC

 

 

Concursul de Admitere la Programul de studii Asistenţă de farmacie - durata studiilor – 3 ani, număr ECST – 180 şi  Concursul de Admitere la Programul de studii Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic - durata studiilor – 3 ani, număr ECST – 180 constă într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor. Proba scrisă este comună pentru cele două programe de studii, candidaţii având posibilitatea să opteze pentru ambele programe, fiind apoi ierarhizaţi, prin alunecare, în funcţie de nota obţinută şi de opţiunile alese.

Forma de examinarepentru cele două programe de studii este Probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, cu 30 întrebări din materia, la alegere,  de Biologie (clasa a Xl-a) (Anatomia si Fiziologia omului), Biologie (clasa a IX-a) (Botanică), Chimie (clasele a X-a şi a Xl-a) (Chimie Organică) sau Chimie (clasa a IX-a) (Chimie Anorganică).

Baza publică de date pentru admitere, formată din teste grilă tip complement multiplu, este formulată din conţinutul manualelor alternative de Biologie clasa a Xl-a (Anatomia şi Fiziologia Omului), Biologie (clasa a IX-a) (Botanică), Chimie (clasele a X-a şi a Xl-a) (Chimie Organică) şi Chimie (clasa a IX-a) (Chimie Anorganică), valabile pentru promoţia de absolvenţi de liceu 2023 şi va fi postată pe pagina web a Facultăţii de Farmacie cu 6 luni înainte de data concursului de admitere.

 

 

(1)    Ierarhizareacandidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi conform opţiunilor alese, în limita locurilor disponibile.

(2)    Departajareacandidaţilor se face astfel:

a)       Criteriul 1: media obţinută la examenul de Bacalaureat (sau echivalent);

b)      Criteriul 2: media obţinută la examenul de Bacalaureat la Limba şi literatura română.