Calendar Admitere

 

 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA FACULTATEA DE FARMACIE, PENTRU SESIUNILE IULIE ŞI SEPTEMBRIE 2023

 

SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2023

 

Studii universitare de licență candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), pentru programele de studii Farmacie/ Asistență de Farmacie/ Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic:

Activitati

Data

Înscriere

6.07.2023 - 19.07.2023

Afișare liste cu repartiția candidaților în săli

21.07.2023

Desfășurare Probă concurs admitere

programul de studii Farmacie

24.07.2023, ora 10.00

Desfășurare Probă concurs admitere

programe de studii Asistență de Farmacie şi Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic

24.07.2023, ora 12.00

Afișare liste provizorii F/AF/CMTPC

24.07.2023

Contestații - probă concurs admitere

F/AF/CMTPC

25.07.2023

Afișare liste definitive F/AF/CMTPC

25.07.2023

Înmatriculări

26-28.07.2023 (dupa prima listă definitivă); în 24 de ore de la afisarea fiecarei liste definitive

 

 

 

 

SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2023

 

Studii universitare de licență candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), pentru programele de studii Farmacie/ Asistență de Farmacie/ Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic:

 

Activitati

Data

Înscriere

4.09.2023 – 5.09.2023

Afișare liste cu repartiția candidaților în săli

6.09.2023

Desfășurare Probă concurs admitere

programul de studii Farmacie

7.09.2023, ora 10.00

Desfășurare Probă concurs admitere

programul de studii Asistență de Farmacie şi Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic

7.09.2023, ora 12.00

Afișare liste provizorii F/AF/CMTPC

7.09.2023

Contestații - probă concurs admitere

F/AF/CMTPC

8.09.2023

Afișare liste definitive F/AF/CMTPC

8.09.2023

Înmatriculări

9 şi 11.09.2023 (dupa prima lista definitiva); in 24 de ore de la afisarea fiecarei liste definitive