Calendar Admitere

 

 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA FACULTATEA DE FARMACIE, PENTRU SESIUNILE IULIE ŞI SEPTEMBRIE 2024

 

SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2024

 

Studii universitare de licență candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), pentru programele de studii Farmacie / Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic:

Activitati

Data

Înscriere

8.07.2024 - 18.07.2024

Afișare liste cu repartiția candidaților în săli

19.07.2024

Desfășurare Probă concurs admitere

program de studii Farmacie (F)

22.07.2024, ora 10.00

Desfășurare Probă concurs admitere

program de studii Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic (CMTPC)

22.07.2024, ora 10.00

Afișare liste provizorii F/CMTPC

22.07.2024

Contestații - probă concurs admitere

F/CMTPC

23.07.2024

Afișare liste definitive F/CMTPC

23.07.2024

Înmatriculări

24-26.07.2024 (dupa prima listă definitivă) și în 24 de ore de la afisarea fiecarei liste definitive

 

 

 

SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2024

 

Studii universitare de licență candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), pentru programele de studii Farmacie / Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic:

 

Activitati

Data

Înscriere

4.09.2024 – 8.09.2024

Afișare liste cu repartiția candidaților în săli

9.09.2024

Desfășurare Probă concurs admitere

programul de studii Farmacie (F)

10.09.2024, ora 10.00

Desfășurare Probă concurs admitere

programul de studiiCosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic (CMTPC)

10.09.2024, ora 10.00

Afișare liste provizorii F/CMTPC

10.09.2024

Contestații - probă concurs admitere

F/CMTPC

11.09.2024

Afișare liste definitive F/CMTPC

11.09.2024

Înmatriculări

12 şi 13.09.2024 (după prima listă definitivă) și

16.09.2024 (după o eventuală a doua listă definitivă)

 

 

Calendarul a fost aprobată de către Consiliul Facultăţii de Farmacie în data de 21.03.2024 și intră în vigoare la data aprobării în Senat.