Calendar Admitere

 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA FACULTATEA DE FARMACIE, PENTRU SESIUNILE IULIE ŞI SEPTEMBRIE 2021

 

 

SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2021

 

Studii universitare de licență candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), pentru programele de studii Farmacie și Asistență de Farmacie:

 

Activitati

Data

Înscriere

8.07.2021-23.07.2021

Afișare liste cu repartiția candidaților în săli

24.07.2021

Desfășurare Probă concurs admitere

programul de studii Farmacie

26.07.2021

Afișare liste provizorii programul de studii Farmacie

Afișare liste definitive programul de studii Asistență de Farmacie

26.07.2021

Contestații - probă concurs admitere

programul de studii Farmacie

27.07.2021

Afișare liste definitive Farmacie

27.07.2021

Înmatriculări Asistenţă de Farmacie

27-28.07.2021 (dupa prima lista definitiva); in 24 de ore de la afisarea fiecarei liste definitive

Înmatriculări Farmacie

28, 29 si 30.07.2021 (dupa prima lista definitiva);

31.07.2021 si 2.08.2021 dupa a doua lista definitivă)

 

 

 

 

SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2021

 

Studii universitare de licență candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), pentru programele de studii Farmacie și Asistență de Farmacie:

 

Activitati

Data

Înscriere

6.09.2021-8.09.2021

Afișare liste cu repartiția candidaților în săli

8.09.2021

Desfășurare Probă concurs admitere

programul de studii Farmacie

9.09.2021

Afișare liste provizorii programul de studii Farmacie

Afișare liste definitive programul de studii Asistență de Farmacie

9.09.2021

Contestații - probă concurs admitere

programul de studii Farmacie

10.09.2021

Afișare liste definitive Farmacie

10.09.2021

Înmatriculări Asistenţă de Farmacie

10-11.07.2021 (dupa prima lista definitiva); in 24 de ore de la afisarea fiecarei liste definitive

Înmatriculări Farmacie

11.09.2021 (dupa prima lista definitiva); in 24 de ore de la afisarea fiecarei liste definitive