WORKSHOP TERAPII ALTERNATIVE ŞI COMPLEMENTARE (HOMEOPATIE / FITOTERAPIE ) 2019

PROGRAM WORKSHOP

COMITETUL DE ORGANIZARE

 

 
 
FACULTATEA DE FARMACIE, Str. Căpitan Aviator Al. Serbănescu, nr.6, Campus Corp C,
TEL./ FAX: 0241-605050, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
Web: http://www.farmacie.univ-ovidius.ro
 
Organizatorii WORKSHOP-ULUI 
"TERAPII ALTERNATIVE ŞI COMPLEMENTARE (HOMEOPATIE / FITOTERAPIE)" 
au plăcerea să vă invite să participaţi la această manifestare care se va desfăşura în perioada 
25-26 octombrie 2019, la Facultatea de Farmacie din Constanța
 
 
PREŞEDINTE DE ONOARE
Prof. univ. dr. DUMITRU LUPULEASA
Preşedintele Colegiul Naţional al Farmaciştilor din România
Preşedintele Societăţii Române de Ştiinţe Farmaceutice din România
 
 
PREŞEDINTE
Conf. univ. dr. LAURA BUCUR,
Decan Facultatea de Farmacie
Universitatea Ovidius din Constanța
 
 
SECRETARIAT
Conf. univ. dr. Horaţiu Mireşan
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Şef lucrări dr. Carmen Lupu
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
WORKSHOP-UL SE VA DESFĂŞURA LA UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA, FACULTATEA DE FARMACIE, CAMPUSUL CORP C, AMFITEATRUL A1
 
TEMATICA WORKSHOP
 
Actualităţi terapeutice în medicina alternativă şi complementară
Homeopatia 
Aromaterapia
Varia
 
Timpul alocat pentru o prezentare orală: 20 min.
Timpul alocat pentru o conferinţă: 30 min.
 

 
SPONSORI
MAGISTRA C&C, ROMANIA
MINIFARM, ROMANIA
 
INVITAŢI SPECIALI
*Prof. dr. Alexander Schenk, Analytical Development Manager, Zeller AG, Elvetia
*Prof. dr. Anca Miron, UMF Gr. T Popa Iași
*Ș.L. dr. Oana Cioancă, UMF Gr. T Popa Iași
*Șef Lucrări dr. Dragoș Dorin, UMF Carol Davila, București
*Conf. dr. Olga Kaiter, Universitatea Ovidius, Constanţa
 
 
TAXE DE PARTICIPARE
100 LEI
 
Taxa include: mapa, programul manifestării ştiinţifice, certificatul de participare, pauzele de cafea. Studenţii şi rezidenţii au acces gratuit la toate manifestăriile ştiinţifice. Taxa de participare se va achita la secretariatul manifestarii, Campus Corp C, Facultatea de Farmacie Constanţa, Sală rezidenți
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la următoarele adrese de e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
sau pe site-ul manifestării ştiinţifice
www. http://farmacie.univ-ovidius.ro//manifestari stiintifice
 
sau la următoarele numere de telefon mobil: 
Conf. univ. dr. Horaţiu Mireşan 
0745524149
Ş.L. dr. Carmen Lupu
0745845308
 
 
 
Decan,
Conf. univ. dr. Laura Bucur
 

 
Universitatea OVIDIUS din Constanţa 
Facultatea de Farmacie
 
Colegiul Naţional al Farmaciştilor din România, filiala Constanţa
Societatea Română de Ştiinţe Farmaceutice, filiala Constanţa
Asociaţia Cadrelor Didactice din Facultatea de Farmacie, Constanţa
 
organizeză
 
WORKSHOP-UL
cu participare internaţională
 
 
 
TERAPII ALTERNATIVE ŞI COMPLEMENTARE (HOMEOPATIE/FITOTERAPIE)
Ediția a 3-a
25-26 octombrie 2019
Constanţa – România
 
 
 
MANIFESTAREA VA FI CREDITATĂ CONFORM PUNCTAJULUI ACORDAT PRIN PROGRAMUL NAŢIONAL DE EDUCAŢIE FARMACEUTICĂ CONTINUĂ