ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE

 Fișele disciplinelor din planul de învățământ 2016-2017

FIȘA DISCIPLINELOR DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL I

Nr. crt.

Discipline obligatorii

1.

CHIMIE GENERALĂ ŞI ANORGANICĂ
Fișa disciplinei Semestrul I Fișa disciplinei Semestrul II

2.

BIOLOGIE GENERALĂ, VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ
Fișa disciplinei Semestrul I | Fișa disciplinei Semestrul II

3.

ANATOMIE ŞI TERMINOLOGIE MEDICALĂ
Fișa disciplinei Semestrul I | Fișa disciplinei Semestrul II

4.

BIOLOGIE CELULARĂ ŞI MOLECULARĂ
Fișa disciplinei Semestrul I | Fișa disciplinei Semestrul II

5.

PROPEDEUTICĂ FARMACEUTICĂ (Fișa disciplinei)

6.

FIZICĂ FARMACEUTICĂ
Fișa disciplinei Semestrul I | Fișa disciplinei Semestrul II

7.

INFORMATICĂ (Fișa disciplinei)

8.

MATEMATICĂ ŞI BIOSTATISTICĂ  (Fișa disciplinei)

9.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR (Fișa disciplinei)
10.
LIMBI STRĂINE (LB. EN./FR.)
Fișa disciplinei Semestrul I | Fișa disciplinei Semestrul II

11.

EDUCAŢIE FIZICĂ
Fișa disciplinei Semestrul I | Fișa disciplinei Semestrul II

12.

PRACTICA DE SPECIALITATE (Fișa disciplinei)

 

ANUL II

Nr. crt.

Discipline obligatorii

1.

CHIMIE ORGANICĂ
Fișa disciplinei Semestrul I | Fișa disciplinei Semestrul II

2.

CHIMIE ANALITICĂ
Fișa disciplinei Semestrul I | Fișa disciplinei Semestrul II

3.

CHIMIE FIZICĂ
Fișa disciplinei Semestrul I | Fișa disciplinei Semestrul II

4.

FIZIOLOGIE ŞI FIZIOPATOLOGIE

Fișa disciplinei Semestrul I Fișa disciplinei Semestrul II

5.

MICROBIOLOGIE, VIRUSOLOGIE, PARAZITOLOGIE
Fișa disciplinei Semestrul I | Fișa disciplinei Semestrul II

6.

IMUNOLOGIE ŞI IMUNOPATOLOGIE (Fișa disciplinei)
7. GENETICĂ MEDICALĂ (Fișa disciplinei)

8.

LIMBI STRĂINE (LB. EN./FR)
Fișa disciplinei Semestrul I | Fișa disciplinei Semestrul II

9.

EDUCAŢIE  FIZICĂ
Fișa disciplinei Semestrul I | Fișa disciplinei Semestrul II

10.

PRACTICA DE SPECIALITATE (Fișa disciplinei)

Nr. crt.

Discipline optionale

1.

ISTORIA FARMACIEI (Fișa disciplinei)

2.

MODELARE CHIMICĂ ȘI PROIECTAREA MEDICAMENTULUI (Fișa disciplinei)

Nr. crt.

Discipline facultative

1.

PRINCIPII DE ASIGURARE A CALITĂŢII MEDICAMENTELOR (Fișa disciplinei)

 

ANUL III

Nr. crt.

Discipline obligatorii

1.

BIOCHIMIE MEDICALĂ GENERALĂ ŞI APLICATĂ
Fișa disciplinei Semestrul I | Fișa disciplinei Semestrul II

2.

FARMACOGNOZIE
Fișa disciplinei Semestrul I | Fișa disciplinei Semestrul II

3.

TEHNOLOGIE FARMACEUTICĂ
Fișa disciplinei Semestrul I | Fișa disciplinei Semestrul II

4.

CHIMIE FARMACEUTICĂ
Fișa disciplinei Semestrul I | Fișa disciplinei Semestrul II

5.

FARMACOLOGIE ŞI FARMACOTERAPIE
Fișa disciplinei Semestrul I | Fișa disciplinei Semestrul II

6.

SEMIOLOGIE  ŞI PATOLOGIE (Fișa disciplinei)

7.

URGENŢE MEDICALE (Fișa disciplinei)

8.

FITOTERAPIE (Fișa disciplinei)

9.

PRACTICA DE SPECIALITATE (Fișa disciplinei)

Nr. crt.

Discipline optionale

1.

HOMEOPATIE (Fișa disciplinei)

2.

PLANTE TOXICE (Fișa disciplinei)

 Nr. crt.

Discipline facultative

1.

FARMACODINAMIE FUNDAMENTALĂ MOLECULARĂ (Fișa disciplinei)

 

ANUL IV

Nr.crt.

Discipline obligatorii

1. 

CHIMIE FARMACEUTICĂ
Fișa disciplinei Semestrul I | Fișa disciplinei Semestrul II

2. 

TEHNOLOGIE FARMACEUTICĂ
Fișa disciplinei Semestrul I | Fișa disciplinei Semestrul II

3. 

FARMACOLOGIE ŞI FARMACOTERAPIE
Fișa disciplinei Semestrul I | Fișa disciplinei Semestrul II

4. 

BIOFARMACIE  (Fișa disciplinei)

5. 

CHIMIA ŞI IGIENA MEDIULUI ŞI ALIMENTELOR
Fișa disciplinei Semestrul I | Fișa disciplinei Semestrul II

6. 

TOXICOLOGIE (Fișa disciplinei)

7. 

MANAGEMENT SI MARKETING FARMACEUTIC (Fișa disciplinei)

8. 

LEGISLAŢIE FARMACEUTICĂ (Fișa disciplinei)

9. 

ETICA SI DEONTOLOGIE FARMACEUTICĂ (Fișa disciplinei)

10. 

METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE (Fișa disciplinei)

11. 

DERMATOFARMACIE ŞI COSMETOLOGIE (Fișa disciplinei)

12. 

PRACTICA DE SPECIALITATE (Fișa disciplinei)

Nr. crt.

Discipline optionale

1.

MEDICAMENTE DE  UZ  VETERINAR (Fișa disciplinei)

2.

PRODUSE TEHNICO-MEDICALE (Fișa disciplinei)

3.

NUTRIŢIE ŞI DIETOTERAPIE (Fișa disciplinei)

Nr. crt.

Discipline facultative

01.

DREPT COMERCIAL (Fișa disciplinei)

 

ANUL V

Nr. crt.

Discipline obligatorii

1. 

TEHNOLOGIE FARMACEUTICĂ (Fișa disciplinei)

2. 

TOXICOLOGIE (Fișa disciplinei)

3. 

ANALIZA MEDICAMENTULUI (Fișa disciplinei)

4. 

INDUSTRIA MEDICAMENTELOR ŞI BIOTEHNOLOGII FARMACEUTICE (Fișa disciplinei)

5. 

FARMACIE CLINICĂ (Fișa disciplinei)

6. 

FARMACOECONOMIE (Fișa disciplinei)

7. 

PRACTICA DE SPECIALITATE (Fișa disciplinei)

8. 

ELABORARE LUCRARE DE LICENŢĂ (Fisa disciplinei)

Nr. crt.

Discipline optionale

1.

ANTREPRENORIAT FARMACEUTIC (Fișa disciplinei)

2.

COMUNICAREA CU PACIENTUL (Fișa disciplinei)

Nr. crt.

Discipline facultative

1.

TOXICOMANII (Fișa disciplinei)