SIMULARE ADMITERE -12 MAI 2018

FACULTATEA DE FARMACIE

 

SIMULARE ADMITERE

 

Simularea examenului de admitere la Facultatea de Farmacie, program de studii Farmacie, se va desfăşura conform următorului program:

  • Perioada de înscriere: 2 – 10 mai 2018, în intervalul orar 9 – 16
  • Proba scrisă se va desfăşura în data de 12 mai 2018, ora 9.00
  • Rezultatele vor fi afişate în data de 12 mai 2018, după ora 15.

Informaţii importante:

  • Taxa de înscriere: 100 lei.
  • Taxa se poate achita la casieriile U.O.C.sau în contul U.O.C. de la Trezoreria Municipiului Constanţa RO74TREZ23120F330500XXXX, Cod fiscal: 4301332
  • Documente pentru înscriere: cerere tip (cererea de înscriere poate fi accesată aici), chitanţa doveditoare achitării taxei, act de identitate
  • Inscrierea se face la secretariatul Facultăţii de Farmacie (Campus, Corp C, Str. Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu, nr. 6) sau cu trimiterea documentelor scanate la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Intrarea candidaţilor în sala se va face începând cu ora 8.30