LICENŢĂ 2017

Anunt absolventi licenta

 

 

LICENŢĂ 2017

 

Dosarul de înscriere la examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă cuprinde:

 

•      Fişa de înscriere (Anexa 01 din Metodologia Facultății de Farmacie privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență pentru anul universitar 2016-2017);

•      Lucrarea de licenţă în format tipărit şi digital (pdf securizat) în care să se poată face o căutare text;

•      Referatul de apreciere întocmit de Coordonatorul ştiinţific care va concluziona explicit şi motivat propunerea privind admiterea în vederea susţinerii 

•      Declaraţia de autenticitate semnată de absolvent (Anexa 02 din Metodologia Facultății de Farmacie privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență pentru anul universitar 2016-2017);

•      Dovada achitării taxei aferente susţinerii examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă;

•      Dovada că absolventul nu are debite restante şi nici datorii faţă de serviciile şi departamentele UOC (Fișa de lichidare).

 

Inscrierile se fac conform calendarului examenului de licenţă (HS 22.06.2017):

 

Perioada

Intervalul orar

Locaţia

 

05.09.2017 -09.09.2017

 

10.00 – 14.00

(zile lucrătoare)

09.00-12.00

(Sâmbătă)

Facultatea de Farmacie, Aleea Universitatii, nr. 1, Campus, Corp B

 Sala P 23

 

 

Comisia centrală de licentă, va urează succes!